Philippe Tonnard

Philippe Tonnard

Tonnard werd in de jaren 80 in de lage landen bekend door zijn " all over paintings". Zijn werk bevindt zich sindsdien in diverse Belgische en Nederlandse privé-verzamelingen en museumcollecties. Na deze schilderperiode volgden een aantal grotere installaties waarvoor werd samengewerkt met een Nederlandse technische hogeschool. Enkele resultaten daarvan : 'the incubator' en 'the icecubator' zijn in het bezit van het SMAK.